Podmienky používania

Subjekty:
Prevádzkovateľ:
KAPA Studio s.r.o. so sídlom Juraja Závodského 474/186, Žilina 010 04.

Používateľ:
  1. Subjekt, ktorý sa aktívne nachádza na niektorej z internetových stránok overcislo.sk
  2. Subjekt ktorý zverejnil hodnotenie telefónneho čísla
Základné ustanovenia
Internetové stránky overcislo.sk poskytuje zadarmo zdieľané informácie od Používateľov o telefónnych číslach. Hlavným cieľom internetových stránok overcislo.sk je overenie telefónneho čísla pred podvodnými, nevhodnými alebo neželanými prichádzajúcimi hovormi.

Obsah
Všetky telefónne čísla, informácie k telefónnym číslam a komentáre k telefónnym číslam majú informačný charakter. Poskytovateľ internetových stránok overcislo.sk neručí za pravdivosť uverejnených informácií k jednotlivým telefónnym číslam a dištancuje sa od uverejnených komentárov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody v rámci prevádzkovania webu overcislo.sk Telefónne čísla sú automaticky generované, zhodnosť so špecifickými telefónnymi číslami je čisto náhodná.

Pokyny pre používateľov
Hodnotenie konkrétneho telefónneho čísla je možné prostredníctvom preddefinovaných značiek alebo textovým komentárom.  

Používateľ nesmie:  

Odstránenie telefónneho čísla alebo komentáru
Pre odstránenie telefónneho čísla z databázy alebo komentáru pod telefónnym číslom je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@overcislo.sk. Poskytovateľ prehodnotí žiadosť na vykonanie úprav (odstránenie tel. čísla alebo komentáru) a vykoná kroky na vyhovenie žiadosti najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.