Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok overcislo.sk je subjekt KAPA Studio s.r.o. so sídlom Juraja Závodského 474/186, Žilina 010 04, ďalej ako „KAPA Studio s.r.o.“.
 2. Zber osobných údajov fyzických osôb je vykonaný pre potrebu  overenie alebo označenia používateľa, ktorý sa zapojil do pridania príspevku na internetových stránkach overcislo.sk.
 3. Z poskytnutých údajov od fyzických osôb sa uchovávajú nasledujúce údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 4. Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 5. Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na bod 2.
 6. Osobné údaje osôb nie sú poskytované ďalším tretím stranám – fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti KAPA Studio s.r.o. a jej výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v rámci zainteresovaných strán, pre vykonávanie predmetu činnosti KAPA Studio s.r.o. alebo jej zákonných povinností ako právnickej osoby.
 7. Uchovávanie údajov je výhradne v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 8. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje KAPA Studio s.r.o. má právo na kópiu všetkých osobných údajov z databázy overcislo.sk.
 9. Každá fyzická odovzdávajúca svoje osobné údaje z webovej stránky overcislo.sk má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov, v prípade porušenia platných nariadení v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 10. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje KAPA Studio s.r.o. má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, na čo musí KAPA Studio s.r.o. reagovať v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 11. Každá fyzická osoba, ktorá odovzdá osobné údaje KAPA Studio s.r.o. automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním všetkých svojich zadaných osobných údajov.
 12. Internetové stránky overcislo.sk používajú súbory cookies za účelom webovej analytiky (Google Analytics) a za účelom zobrazovania obsahovej reklamy prostredníctvom služby Google AdSense.